Vidensdag 1

Hold 1:                          Hold 2:

6. november               13. november