Temamøde 1

Børneperspektiver og deltagelsesmuligheder i SFO’en