PEJLEMÆRKER

Hvad er gode læringsmiljøer I Silkeborg Kommune

Pejlemærkerne skal give os en fælles forståelse og sprog for arbejdet med gode læringsmiljøer i Silkeborg Kommune. Pejlemærkerne er blevet lavet på baggrund af skoleledelsernes arbejde på seminardagen den 6. marts 2020. Her blev der produceret plancher, hvor der blev sat ord på arbejdet med gode læringsmiljøer. Det er på baggrund af disse ord at pejlemærkerne er blevet sammenfattet og udarbejdet.