PLF-Læringsnetværk

Gennem årene 2018-2020 har ressourcepersoner fra alle skoler deltaget i udviklingsforløb om reflekterende dialoger og rollen som PLF-ressourceperson. I den forsatte indsats Alle skal med er der fokus på, at disse PLF-ressourcepersoner og -vejledere fortsat understøttes i rollen og opgavevaretagelsen.
Derfor vil der i skoleåret 21/22 være to møder for ressourcepersoner. De to møders indhold er uafhængig af hinanden, så man kan deltage i det ene eller begge møder alt efter behov. Vær opmærksom på, at mødet i foråret kræver ledelsesdeltagelse.

Kontakt i PPL: Mette Bak Bjerregaard mbbj@silkeborg.dk